تصفح

Comune di
Codogné
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

09/07/2021     Refezione Scolastica
ISCRIZIONI SERVIZIO A.S. 2021/22

modalità servizio 2021/22

16/06/2021     Refezione Scolastica
Istruzioni per iscrizioni on-line

manuale iscrizione

04/03/2021     Refezione Scolastica
ATTESTAZIONE SPESA MENSA SCOLASTICA 2020

ALL'INTERNO DELLA SEZIONE "COMUNICAZIONI" (accedere con password) E' POSSIBILE SCARICARE LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE RICARICHE ESEGUITE PER LA MENSA SCOLASTICA NELL'ANNO 2020

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى